Koncepcja pracy dydaktycznej

 

W naszej pracy dydaktycznej skupiamy się na integralnym wspieraniu wszystkich aspektów rozwoju dziecka. Postrzegamy je jako całość – holistycznie. Wszystkie działania dydaktyczne opieramy o koncepcję inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. To myśl przewodnia w realizacji programu wychowania przedszkolnego.

Uznajemy, za H. Gardnerem, że inteligencja człowieka występuje w różnych postaciach, odpowiadających głównym dziedzinom kultury – a więc w rzeczywistości mamy do czynienia z inteligencją wieloraką. Wyróżniamy 8 rodzajów inteligencji, które rozwijamy w codziennej pracy przedszkola: inteligencję matematyczną, językową, muzyczną, kinestetyczno-ruchową, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną.

Pomysły na zajęcia opieramy na podstawowych zasadach opierających się na zmysłach:

SŁUCHAJ – PATRZ – ODKRYWAJ – BĄDŹ TWÓRCZY !!!

Dla nas każde dziecko jest ważne. Staramy się dostrzec wszystkie jego mocne strony, rozwijać je, ale także oraz wspierać słabiej rozwinięte obszary.

Jak indywidualizujemy pracę z dziećmi?

 

Na początku roku, podczas obserwacji dydaktycznych, ustalamy (bądź ewaluujemy – w przypadku dzieci, które kontynuują u nas wychowanie przedszkolne) profil inteligencji dla każdego dziecka. Jest on spójny z normami rozwojowymi dzieci dla danego wieku oraz aktualnie obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Wyraża on w formie wykresu, jak bardzo rozwinięte inteligencje ma każde dziecko na danym etapie rozwoju. Dzięki temu możemy określić jakie talenty posiada dziecko. Ukazuje on też w jakich dziedzinach maluch wymaga szczególnego wsparcia.

Obserwację powtarzamy jeszcze dwukrotnie w ciągu roku, aby w pełni i kompletnie dostosować treści programowe oraz nasze wymagania do możliwości danej grupy. „

W naszym przedszkolu obchodzimy szereg świąt typowych i nietypowych. Wpisują się one płynnie w realizację podstawy programowej. Są to np.

 • święto ziemniaka, święto dyni, święto pluszowego misia, święto spódnicy
 • święto książki, dzień głośnego czytania
 • święto czekolady
 • święto dinozaurów
 • Andrzejki, Mikołajki, Wigilia przedszkolna, Szukanie Zająca Wielkanocnego
 • Karnawałowy festiwal bajek
 • Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca
 • Piknik rodzinny
 • zimowe zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni
 • różne wycieczki, wyjścia do rożnych instytucji (Policja, Straż Pożarna, Akademia Bezpieczeństwa Strażnika Wojtusia)
 • i wiele, wiele innych świat nietypowych, obchodzonych praktycznie każdego tygodnia.

Diagnoza. I co dalej?

W naszym przedszkolu „przyglądamy się” dzieciom cały rok. Maluchy przecież rozwijają się, rosną, zdobywają coraz to nowe umiejętności. Dlatego chcemy wspierać je adekwatnie do ich poziomu rozwoju.

Uzyskane wyniki (profil inteligencji) omawiamy indywidualnie z rodzicami. Na bazie obrazu całej grupy proponujemy codzienne aktywności w formie „Zajęć Gardnerowskich”, które stanowią ciekawą ofertę dydaktyczną naszego przedszkola. Są one co roku dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

Czterolatek uczący się znaków graficznych liter? Czemu nie?! Trzylatek poznający aspekt kardynalny czy porządkowy liczby? Oczywiście!!! Doświadczenia fizyczne i chemiczne? Tak, pod warunkiem że używać będziemy bezpiecznych substancji dostępnych np. w kuchni. Zumba dla maluchów? Jasne! Procesy indywidualizacji pracy z dzieckiem odbywają się przez cały rok, każdego dnia.

Praca dydaktyczna jest bardzo dokładnie planowana przez nauczycieli. Każdego tygodnia zajęcia tematyczne skupiają się wokół jednego tematu kompleksowego, wokół którego obudowywane są treści do realizacji z przedszkolakami. Określane są również przewidywane osiągnięcia dzieci.

Nie tylko edukacja jest ważna !

U „Małych Odkrywców” uważamy, że nie tylko samą edukacją przedszkolak żyje 🙂

W tym wieku najważniejsza jest zabawa oraz eksplorowanie świata. Dlatego nauka odbywa się u nas przez zabawę – zgodnie z myślą pedagogiki zabawy. Każdego dnia przeznaczamy też czas na swobodne aktywności dzieci zgodnie z ich upodobaniami. Na salach dydaktycznych mamy kąciki tematyczne, w których każde dziecko znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Czas zabawy to również okazja do trenowania umiejętności integracji społecznej, sztuki rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do kompromisu – bo przecież zabawkami się trzeba dzielić, a nie wszystkie dzieci naraz mogą być księżniczką/lekarzem/policjantem…

Ale nie tylko.

Nasze „Ciocie” dbają również o dobre wychowanie swoich podopiecznych. Codziennie używane są „magiczne” słowa:

PROSZĘ – DZIĘKUJĘ – PRZEPRASZAM.

Pracujemy np. nad tym, aby zasuwać za sobą krzesełka po zjedzonym posiłku i podziękować za przygotowanie go. Aby przeprosić, jeśli przez przypadek zabrało się koledze zabawkę. Mówimy dorosłym

DZIEŃ DOBRY i DO WIDZENIA

– zarówno ciociom, rodzicom jak i odwiedzającym nas gościom, a rówieśnikom – CZEŚĆ i DO ZOBACZENIA. Życzymy sobie MIŁEGO DNIA oraz MIŁEGO WEEKENDU po wyjściu z przedszkola.

Skip to content