Rozwijamy inteligencje wielorakie!

W naszym przedszkolu dbamy o to, aby dzieci rozwijały się harmonijnie.

Dlatego w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej rozwijamy wszystkie osiem inteligencji, pracując w oparciu o elementy koncepcji Howarda Gardnera.

Wizualno - przestrzenna

Językowa

Przyrodnicza

Matematyczna

Muzyczna

Kinestetyczno - ruchowa

Intrapersonalna

Interpersonalna

Aktywności dzieci

Czytanie / Pisanie

Rozwijamy je poprzez zajęcia takie jak „Literkowo”, codzienne czytanie literatury dziecięcej, ćwiczenia grafomotoryczne wprowadzające do nauki pisania.

Liczenie / Doświadczanie

„Mały Matematyk” i „Mały Odkrywca Przyrody” wpływają na młode umysły ścisłe przedszkolaków.

Twórcze / Artystyczne

Zajęcia twórcze, codzienne wykonywanie prac plastycznych i przestrzennych rozwijają kompetencje artystyczne dzieci

Myślenie / Wnioskowanie

Poprzez gry i zabawy tematyczne, „Kuchcikowo”, „W krainie zawodów” trenujemy myślenie i wnioskowanie.

Słuchaj. Patrz.

Odkrywaj.

Bądź twórczy!

Nauka dzieci w wieku przedszkolnym odbywa się poprzez zmysły. Dlatego doświadczamy, odkrywamy, wąchamy, dotykamy, smakujemy, słuchamy, sprawdzamy, weryfikujemy.

Do każdej aktywności dziecka przykładamy wielką wagę.

U „Małych Odkrywców” każda zabawa jest nauką, a nauka – świetną zabawą.

Skip to content